Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka.

O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brine voditelj obrade osobnih podataka, Alterra Grupa.

Osobni podaci uključuju ime i prezime, e-mail adresu i druge podatke koje pružite pri upitu ispunjavajući kontakt formu, te ime i prezime, adresu stanovanja, telefonski broj, e-mail i kratki životopis prilikom prijave za posao u Alterra Grupi.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Svi Vaši osobni podatci vezani za upite i prijavu za posao prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, telefonskim putem i drugim komunikacijskim kanalima na zahtjev.

U trenutku kada korisnik popuni formu na web stranici, odnosno proslijedi svoje osobne podatke suglasan je da razumije sve navedeno o pristupu, zaštiti, obradi, korištenju i pohrani svojih osobnih podataka te da razumije i slaže se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Slanjem upita na web stranici potvrđujete informirani pristanak na pristup, obradu, prosljeđivanje, dostupnost i pohranu osobnih podataka Alterra Grupi.

Podaci posjetitelja stranice prikupljaju se i anonimno u svrhu što bolje prezentacije usluga korisniku, dostupnosti informacija korisniku, marketinga i promocije, uključujući ponude i akcije te anonimno, u statističke svrhe.

Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati bez Vašeg pristanka. Alterra Grupa koristi odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitili podatke koje šaljete putem ove web stranice.

Zaštita osobnih podataka

Kao ispitanik možete ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima - Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Alterra Grupe dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima i vremenu pohrane
  • Pravo na ispravak i pravo na brisanje - Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati Alterra Grupe da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu. Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.
  • Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.
  • Pravo na prigovor - Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje ne smatrate osnovanima, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu info@alterra-grupa.hr. Informirat ćemo Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko smatrate je Alterra Grupa povrijedila neko Vaše pravo zajamčeno Općom uredbom imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici alterra-grupa.hr koristimo kolačiće prvih i trećih strana.

Ime kolačića:

ag

Opis:

Kolačić koje web stranica postavlja prilikom prihvaćanja uporabe kolačića na web stranici, njegova vrijednost može biti "true" (ukoliko je korisnik prihvatio uporabu kolačića na stranici), "false" (ukoliko korisnik nije prihvatio uporabu kolačića na stranici) ili vrijednost ne treba biti postavljena (korisnik nije odabrao niti jednu opciju). U slučaju da je korisnik prihvatio uporabu kolačića, Google Analytics prikuplja dodatne podatke prilikom analitika (Display Features), ukoliko nije onda dodatni podaci nisu uključeni u metrike. U bilo kojem slučaju Google Analytics je aktivan te je prikupljanje podataka anonimno (anonomizirana je IP adresa korisnika).

Vrijeme trajanje kolačića:

6 mjeseci od postavljanja, korisniku se nudi opcija brisanja kolačića putem posebnog linka ukoliko ga želi ukloniti prije iz bilo kojeg razloga.

-----

Ime kolačića:

wire

Opis:

PHPSESSID kolačić koji se postavlja kod svake novo generiranje sesije te se uklanja zatvaranja aktivnog prikazanog taba stranice ili zatvaranja internet preglednika. Ovaj kolačić je nepohodan za funkcioniranje sustava i ne pripada pod prihvat kolačića.

Vrijeme trajanje kolačića:

Tijekom aktivne sesije.

-----

Ime kolačića:

_ga

Opis:

Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodjeljivanjem nasumično generiranog broja kao identifikatora klijenta. Uključen je u pri učitavanju svake stranice na web stranici i koristi se za izračunavanje podataka o posjetiteljima, sesijama i kampanjama za izvješća o analizi same web stranice putem Google Analytics platforme.

Vrijeme trajanje kolačića:

2 godine od trenutka postavljanja/ažuriranja

-----

Ime kolačića:

_gid

Opis:

Ovaj kolačić koristi se za identifikaciju, pohranu i ažuriranje jedinstvenih vrijednosti za svaku posjećenu stranicu na web stranici putem Google Analytics platforme.

Vrijeme trajanje kolačića:

24 sata od trenutka postavljanja/ažuriranja.

-----

Ime kolačića:

_gat

Opis:

Ovaj kolačić koristi se kod reguliranja slanja brzine zahtjeva prema Google Analytics platformi.

Vrijeme trajanje kolačića:

1 minuta od trenutka postavljanja/ažuriranja.

Odricanje od odgovornosti

Alterra Grupa i izvršitelji obrade nisu odgovorni za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu korištenjem Vaših osobnih podataka koji su otuđeni nezakonitom ili zlonamjernom radnjom treće strane, a ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka.