Uvjeti poslovanja

Alterra Grupa se obvezuje da će ispuniti sve obveze koje je definirala s klijentom. Alterra Grupa zadržava pravo mijenjanja bilo koje točke navedene u Uvjetima poslovanja, bez prethodnih najava. Narudžbom usluga Alterra Grupe, putem telefona, maila, faxa ili internet stranice, klijent automatski prihvaća sve navedene Uvjete poslovanja.

Klijent se obvezuje omogućiti djelatnicima Alterra Grupe pristup toploj vodi i struji.

1. Čišćenje poslovnih prostora

Alterra Grupa će u potpunosti i profesionalno izvršiti dogovorenu uslugu prema specifikacijama navedenima u vremenski definiranoj ponudi koju Klijent prihvaća pisanim putem. Svaka dodatno dogovorena aktivnost zahtijeva i dodatnu procjenu vremena rada uz mogućnost povećanja prethodno dogovorenih uvjeta. Alterra Grupa će, prije izvršenja usluga, dostaviti Ugovor na ovjeru klijentu s minimalnim razdobljem valjanosti od 6 mjeseci na više.

Rad nedjeljom i državnim praznicima nije uračunat u ponudu, jedino ako nije drugačije navedeno u ponudi.

Po završetku mjeseca, Alterra Grupa će na mail adresu po odabiru klijenta, dostaviti elektronski račun za izvršenu uslugu. Ukoliko klijent kasni s plaćanjem računa više od 30 dana od isteka valute, Alterra Grupa zadržava pravo povlačenja djelatnika s lokacije do podmirenja istih.

U slučaju godišnjih odmora djelatnika ili bolovanja, Alterra Grupa se obvezuje organizirati zamjenskog djelatnika. Ukoliko se Alterra Grupu prekasno obavijesti o bolovanju djelatnika, Alterra Grupa zadržava pravo poslati zamjenskog djelatnika najkasnije 24 sata od predviđenog termina čišćenja.

Ukoliko djelatnik Alterra Grupe propusti termin čišćenja, u slučaju više sile ili elementarne nepogode (potres, poplava, zatvorene ceste, onemogućen javni prijevoz), ne smatra se da Alterra Grupa krši svoje ugovorne obaveze. Ukoliko je do odgode došlo iz gore navedenih razloga, klijent i Alterra Grupa će sporazumno dogovoriti zamjenski termin ili neobračunati odgođeni dolazak na mjesečnom računu.

Ukoliko tijekom čišćenja nastane šteta u prostoru predviđenom za održavanje, djelatnik će obavijestiti Alterra Grupu o štetnom događaju. Detaljnije na Osiguranje od odgovornosti. (link na Osiguranje od Odgovornosti)

Alterra Grupa na teren dolazi s opremom i sredstvima za čišćenje prilagođenima svakoj lokaciji zasebno. Klijent se obvezuje izdvojiti prostoriju za odlaganje opreme za čišćenje.

Opskrba potrošnog sanitarnog materijala (papirnati ručnici, toaletni papir, tekući sapuni, mirisi za prostorije...) nude se klijentu kao jedna od dodatnih usluga. Klijent donosi odluku želi li mjesečno sam naručivati materijal ili prepustiti Alterra Grupi mjesečnu opskrbu materijala.

2. Oprema i proizvodi za čišćenje

Na svaku lokaciju, predviđenu za čišćenje, dolazimo u potpunosti opremljeni. Svi proizvodi i oprema za čišćenje su uključeni u cijenu.

3. Osiguranje od odgovornosti

Sve djelatnosti zaposlenika Alterra Grupe su dodatno od eventualnih šteta nastalih na terenu predviđenom za čišćenje osigurane osiguranjem od odgovornosti. Ukoliko sam djelatnik propusti obavijestiti Alterra Grupu, savjetujemo klijentu da, ukoliko primijeti, sam obavijestiti Alterra Grupu o šteti unutar 24 sata po završetku usluge, koja u tom slučaju na teren šalje djelatnika tvrtke kako bi fotografski evidentirao štetu. Slika se potom, uz ispunjen obrazac, dostavlja osiguravajućoj kući Alterra Grupe.

4. Ključevi i alarmni sustavi

Ulazak u prostore predviđene za čišćenje ovisi o dogovoru s klijentom.

Klijent je dužan djelatnicama Alterra Grupe, u unaprijed dogovorenom terminu, osigurati pristup lokaciji predviđenoj za čišćenje. Ukoliko djelatnici Alterra Grupe u ugovorenom terminu nemaju pristup prostoru za čišćenje, Alterra Grupa ima pravo naplatiti čišćenje.

U slučaju gubitka ključa od strane vlastitih djelatnika, Alterra Grupa će podmiriti trošak izmjene brave i izrade novog ključa. Za primitak ključeva i kartice koji služe za ulaz u prostor Klijenta, Alterra Grupa će poslati ovjerenu Izjavu o preuzimanju ključeva na kojoj je navedena točna količina zaprimljenih ključeva.

U slučaju raskida suradnje s klijentom, Alterra Grupe se obvezuje vratiti sve navedeno na Izjavi o preuzimanju.

5. Djelatnici

Molimo da prema djelatnicima Alterra Grupe pristupate profesionalno i s poštovanjem.

Djelatnici su u stalnom radnom odnosu u Alterra Grupi pa vas molimo da ih ne pokušavate angažirati za dodatne poslove čišćenja jer se to protivi njihovim i vašim ugovorenim uvjetima rada.

6. Plaćanje, reklamacije i štete

Plaćanje

Alterra Grupa izdaje račun po završetku izvršenog posla:

  • za jednokratna čišćenja, račun izdaje nakon izvršenog posla čišćenja;
  • za periodična ili svakodnevna čišćenja, račun izdaje mjesečno, po isteku mjeseca.

Reklamacije

U slučaju da nije zadovoljan obavljenim poslom, klijent o tome mora obavijestiti Alterra Grupu unutar 24 sata po završetku čišćenja. Reklamacije se prihvaćaju isključivo u pisanom obliku, poslanom na mail adresu Alterra Grupe ili poštom.

Ukoliko nije naveden realan razlog za kasno obavještavanje, za bilo kakav oblik prigovora Alterra Grupa ne može prihvatiti reklamaciju dostavljenu kasnije od navedenog roka za reklamaciju.

U slučaju reklamacije unutar 24 sata, klijent će omogućiti Alterra Grupi da pošalje djelatnika na istu lokaciju u svom prvom raspoloživom terminu te da završi posao na zadovoljstvo Klijenta. Ukoliko postoje okolnosti zbog kojih klijentu ne odgovara ili ne postoji mogućnost popravka, Alterra Grupa će ponuditi opciju umanjenja ugovorene cijene.

Alterra Grupa je oslobođena od odgovornosti za nedovršen posao u slučaju da čišćenje nije završeno zbog manjka tople vode ili nedostatka struje.

Štete

S obzirom na prirodu našeg posla, nezgode se događaju. Ukoliko nastane šteta uzrokovana radom djelatnika Alterra Grupe, molimo da nas se obavijesti unutar 48 sati nakon završetka poslova čišćenja. U protivnom ne možemo jamčiti nadoknadu štete.

7. Najam aluminijske pokretne skele

Alterra Grupa nudi mogućnost najma aluminijske pokretne skele na minimalno 1 dan najma. Ukoliko je klijent zainteresiran angažirati Alterra Grupu i za dostavu/odvoz, montažu/demontažu skele, minimalna količina najma skele je 5 dana.

U slučaju najma na razdoblje do 10 dana, nedjelje i praznici se ne računaju kao dan najma. Najam skele moguć je isključivo pravnim osobama.

Tijekom razdoblja najma, klijent je odgovoran za bilo kakav gubitak dijela skele ili nastalu štetu. U slučaju oštećenja ili gubitka dijela skele, Alterra Grupa će na računu uključiti i trošak zamjene dijela skele.

Savjetujemo klijentu da prilikom preuzimanja skele provjeri sve dijelove. Ukoliko utvrdi da već postoje oštećenja, molimo da odmah obavijesti Alterra Grupu koja će zamijeniti oštećeni dio. Također savjetujemo da po preuzimanju skele, osoba koja preuzima, sa sobom ponese i žig tvrtke radi ovjere dokumenata o preuzimanju.

Sve usluge vezane uz najam aluminijske pokretne skele plaćaju se avansno. Alterra Grupa neće biti u mogućnosti izdati skelu prije primitka potvrde o uplati predračuna. Klijent se obvezuje prihvatiti i Uvjete poslovanja.

8. Jednokratna generalna čišćenja

Alterra Grupa zadržava pravo mijenjanja ponuđenih cijena ukoliko se promijene prvotne potrebe klijenta ili se odgodi termin čišćenja. Ponuda se definira prema viđenom stanju prostora. Ukoliko nije u mogućnosti procijeniti točan broj radnih sati predviđenih za generalno čišćenje prostora, Alterra Grupa će poslati vremenski definiranu ponudu u kojoj će biti naveden točan broj radnih sati, količina djelatnika i cijena za navedeno razdoblje rada. U tom slučaju, ukoliko se na terenu ukaže potreba za kraćim ili dužim razdobljem čišćenja od procijenjenog, Alterra Grupa će u dogovoru s klijentom, smanjiti ili povećati cijenu čišćenja.

Sve ostalo utvrđuje se Ugovorom ili Narudžbenicom. Alterra Grupa neće biti u mogućnosti započeti s čišćenjem dok se ne ovjeri jedan od navedenih dokumenata. Za većinu jednokratnih usluga Alterra Grupa će dostaviti i predračun za avansno plaćanje.

Rad nedjeljom i državnim praznicima nije uračunat u ponudu, jedino ako nije drugačije navedeno.

Alterra Grupa će na mail adresu po odabiru klijenta dostaviti elektronski račun po završetku usluge. Klijentu se preporučuje da provjeri kvalitetu obavljenog posla odmah po završetku rada djelatnika Alterra Grupe.

U slučaju da nije zadovoljan obavljenim poslom, klijent o tome mora obavijestiti Alterra Grupu unutar 24 sata po završetku čišćenja. Ukoliko nije naveden realan razlog za zakašnjelo obavještavanje, za bilo kakav oblik prigovora, Alterra Grupa ne može prihvatiti reklamaciju dostavljenu kasnije od navedenog roka za reklamaciju.

Alterra Grupa neće biti odgovorna ukoliko redovitim strojnim čišćenjem ne uspije ukloniti sva trajna zaprljanja s tepisona i tvrdih podnih obloga.

Ukoliko tijekom visinskih čišćenja, Alterra Grupa utvrdi da određene površine namijenjene za čišćenje nisu dostupne dizalicom, skelom ni uslugom alpinista, Klijent će biti na vrijeme obaviješten o navedenom, a nedostupna površina se neće čistiti. Alterra Grupa radi isključivo prema pravilima o Zaštiti na radu i brine o sigurnosti djelatnika tvrtke.

Ukoliko se tijekom generalnog čišćenja, u prostoru namijenjenom za čišćenje, uz naš rad, paralelno izvode dodatni građevinski radovi, Alterra Grupa će u unaprijed definiranom razdoblju izvršiti čišćenje kako je i dogovoreno, ali u tom slučaju ne može jamčiti da će se prostor u potpunosti ostaviti čistim zbog dodatnih radova. Kako bi bili u mogućnosti ostaviti prostor čistim, Alterra Grupa mora biti zadnja u prostoru.

9. Nadzor - kontrola kvalitete i usluge

Kako bi se postigao i održao visoki standard, nadzorna osoba, koja je sastavni dio Alterra Grupa ekipe, periodično obilazi svaku lokaciju (periodični pregled lokacija se odnosi na prostore za koje Alterra Grupa, ima ugovorom dogovorenu uslugu periodičnog, svakodnevnog i jednokratnog čišćenja) i nadgleda rad i kvalitetu usluge djelatnika na terenu.

Pregled prostora predviđenog za čišćenje se organizira uz suglasnost klijenta.

10. Sigurnost djelatnika

Alterra Grupa zadržava pravo udaljiti djelatnika Alterra Grupe s lokacije ukoliko zaključi da je upitna sigurnost djelatnika.

11. Odgoda termina čišćenja

Klijent može otkazati termin čišćenja, ali isto mora napraviti najmanje 24 sata prije dogovorenog termina. Klijent se obvezuje platiti dogovorenu cijenu ukoliko odgodi ili otkaže termin čišćenja unutar 24 sata od dogovorenog termina.

Klijent se također obvezuje platiti dogovorenu cijenu u slučaju nemogućnosti ulaska djelatnika Alterra Grupe u prostorije predviđene za čišćenje (u slučaju da nikoga nema da otvori vrata ili zbog problema s ključevima u vlasništvu klijenta).